Jag heter Isabella Törnberg-Papanicolaou och är leg psykolog och leg psykoterapeut. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor som är antingen i kris situationer eller som vill utvecklas individuellt i par eller hela familjer.

Min tro är att svaren på alla våra frågor finns någonstans inom oss och väntar på att bli upptäckta och tillfrågade. Frågan är bara vilka frågor vi skall ställa för att få tag på dom svaren och hur vi skall handskas med svaren vi får. Tänk om svaret betyder omvälvande förändringar i mitt liv? Hur gör jag då? Vagar jag lita på att svaret är rätt?

I psykoterapi ges du möjlighet att lära känna dig själv på djupet och finna dina svar på vad som är bra för just dig!

 

Psykoterapi

Skulle du önska att du kunde förändra ditt liv och verkligen våga vara den Du är och göra vad Du vill? Längtar du efter något mera i ditt liv? Psykoterapi utgår ifrån att alla människor har en inneboende potential att hitta och utveckla sina egna resurser. I psykoterapi får du möjlighet att upptäcka Din potential och kanske kan det leda till att ditt liv tar en helt annan vändning eller får en annan mening. Bara du vet vad som är bäst för dig och du bestämmer vilka steg du behöver ta för din personliga utveckling. Kanske känner du igen dig i att det kan vara lätt att prata om de problem man har men att verkligen göra något åt dem och försöka fa till en förändring är svårare. Psykoterapi tillhandahåller praktiska verktyg i form av övningar och olika tekniker som du sedan kan använda i din vardag för att gå från ord till handling.
Som din psykoterapeut kommer jag att finnas vid din sida som ett stöd på din unika väg som du väljer, vart du än går - kommer jag att bli bredvid dig . Vi utgår helt från dig, vad du behöver och vad du vill att samtalsterapin skall vara för dig.

Parsamtal och familjeradgivning

Med tiden upplever manga att en parrelation kan bli mer eller mindre stum, tyst och tom. Man har svårt att tala med varandra om den uppkomna situationen. Det känslomässiga och sexuella samlivet kanske går på sparlåga och ingenting fungerar längre som förut. Man börjar fundera över vad som kan ha gått fel i förhållandet. Varför vissa mönster återkommer trots att man inte vill att så skall ske. Kanske finns det otrohet eller missbruk med i bilden som komplicerar det hela. Vad saknas i den nuvarande relationen? Vad behöver ändras på? Har kärleken tagit slut? Ska man skiljas? Vilka känslor framkallar tankarna på en separation? Det är nu hög tid att försöka reda ut situationen.

Hur går det till?

I familjesamtal och parsamtal ( familjeterapi, parterapi) ges parterna tillfälle att tala med varandra om den situation som råder. När, var och hur uppstår (eller uppstod?) problemen? I vilka situationer? Vad får problemen för konsekvenser? Hur ser kommunikationen ut? Frågorna är här manga och fordrar nu kanske ett svar. I samtalen ges parterna möjlighet att i lugn och ro ge sin syn på saken, samt att lyssna till och reflektera över hur den andre uppfattar det man säger. Man far hjälp och möjlighet att klargöra besvikelser och förväntningar kring sånt som kan ha gått fel i förhallandet.
Kriser och konflikter måste få ha "sin tid". Har det tagit många år att bygga upp och utveckla dem kan dessa inte lösas med en gång. Det viktiga är att man nu börjar tala med varandra om den situation som råder och vad man kan göra åt det hela. Min erfarenhet som psykolog och psykoterapeut är att det ibland kan vara tillräckligt med några samtal för att vända en negativ spiral och återupprätta dialog och kontakt i parrelationen.

Konsultation

I konsultationssituationen försöker man inledningsvis att definiera vad som är problemet. Det kan handla om arbete, relationer, familj eller om känslomässiga konflikter och svårigheter som man upplever. Konsultation kan även handla om rent existentiella frågor som hur man lever sitt liv. Vad man kan göra åt känslan av brist på sammanhang och mening i tillvaron. Kanske lever man ett liv fyllt till bredden men som ända känns tomt och innehållslöst.

Avbokningspolicy

Om du som klient far förhinder, vilket även innefattar sjukdom, skall du anmäla detta senast två (2) arbetsdagar (=48 timmar) i förväg, i annat fall utgår debitering för bokad tid.
Förhinder meddelas per telefon 0768 999 059.
Tyvärr är det så att försäkringskassan inte ersätter psykoterapikostnader. Ibland kan en arbetsgivare betala delar av kostnaden. Någon gång hela. Det är värt att undersöka. Ibland kan psykiatrin stå för kostnaden.

Tystnadsplikt

Terapeuten har tystnadsplikt och har förbundit sig att följa etiska regler.
Psykoterapeuten ansvarar för att samtalet mellan klient och terapeut hålls konfidentiellt. Psykoterapeuten har rätt att diskutera ett klientarbete med sin handledare (som också har tystnadsplikt) men skyddar då klienten, så att den ej kan förstå vilken person som avses.

Länkar (Linki)

 

 

AJOUR PSYCHE CENTER I STHLM AB

Lill-Jans Plan 3,

114 25 STOCKHOLM,

T- Bana; Tekniska Högskolan,

Tel: 08-93 09 09, eller 0768 999 059

www.psyche.se          e-mail: info@psyche.se

 
Lill-Jans Plan 3, 114 25 STOCKHOLM, T- Bana; Tekniska Högskolan, Tel: 08-93 09 09, eller 0768 999 059
© 2007r. AJOUR PSYCHE CENTER I STHLM AB