Jag heter Isabella Törnberg-Papanicolaou och är leg psykolog och leg psykoterapeut. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor som är antingen i kris situationer eller som vill utvecklas individuellt i par eller hela familjer.

Min tro är att svaren på alla våra frågor finns någonstans inom oss och väntar på att bli upptäckta och tillfrågade. Frågan är bara vilka frågor vi skall ställa för att få tag på dom svaren och hur vi skall handskas med svaren vi får. Tänk om svaret betyder omvälvande förändringar i mitt liv? Hur gör jag då? Vagar jag lita på att svaret är rätt?

I psykoterapi ges du möjlighet att lära känna dig själv på djupet och finna dina svar på vad som är bra för just dig!

>>>>>>>
 
Nazywam siê Isabella Tornberg - Papanicolaou i jestem psychologiem i psychoterapeut±. Posiadam wieloletnie do¶wiadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej zdobyte w kraju i zagranic±. Prowadzenie szkoleñ i warsztatów psychoedukacyjnych. Posiadam licencjê psychoterapeuty Polskiego i Szwedzkiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prywatnie - mê¿atka, matka trójki doros³ych dzieci. Czêsto podró¿ujê, lubiê dobr± kuchniê, je¿d¿ê na nartach, nurkujê. Czytam, chodzê do teatru i opery.

>>>>>>>
 
Lill-Jans Plan 3, 114 25 STOCKHOLM, T- Bana; Tekniska Högskolan, Tel: 08-93 09 09, eller 0768 999 059
© 2007r. AJOUR PSYCHE CENTER I STHLM AB